Finansal Destek ve Burslar

Kısmı Zamanlı Öğrenci Programı

Öncilerimizin eğitimleri esnasında üniversite içindeki çalışma ortamında yer alarak iş deneyimi kazanmaları, sosyal ve kültürel olarak gelişmeleri, üniversitenin çeşitli birimlerini daha iyi tanımaları ve belirli bir gelir elde edebilmeleri amacıyla, her yıl akademik yıl başlarında başvurular için gerekli duyurular, e-posta, sosyal medya ve panolarımız aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Öğrencilerimiz bu program kapsamında ayda en fazla 60 saat çalışabilmekte ve karşılığında saat başı belirlenen sembolik bir ücret almaktadırlar.

Görevli Öğrenci Sigortaları, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 5. Maddesi b) fıkrası gereğince; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46. maddesine tabi olarak kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilerden aylık prime esas kazanç tutarı, 82. maddeye göre belirlenen günlük prime esas kazanç alt sınırının otuz katından fazla olmayanlar hakkında ise iş kazası ve meslek hastalığı sigortası uygulanır. Bu bentte sayılanlar, 4. maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılırlar.

Kısmi Zamanlı Öğrenci Programının Uygulandığı Birimlerimiz:

  1. Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü
  2. İdari İşler Müdürlüğü
  3. Kurumsal İletişim Direktörlüğü
  4. Kütüphane ve Dokümantasyon Direktörlüğü
  5. Sağlık, Kültür ve Spor Direktörlüğü
  6. Sürekli Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğ
  7. Uluslararası Ofis Direktörlüğü  

Burslar

Başarı Bursları

ÖSYM sınav kılavuzunda belirtilen Üniversitenin burslu öğrenci kontenjanlarına yerleştirilen öğrencilere verilen ve öğretim ücretinin tamamını veya bir kısmını kapsayan karşılıksız burslardır. Bu burslar, yabancı dil hazırlık sınıfı ve ön lisans düzeyinde 2 yıl, lisans düzeyin de ise 4 yıl devam eder.

Fenerbahçe Üniversitesi, YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) sonuçlarına göre, %100 ve %50 burslarını sunmaktadır.

Engelli Öğrenci Bursları

Engelli öğrenci bursunun oranı %10'dur. Bu indirim öğrencinin ÖSYM Bursu dışında ödeyeceği öğrenim ücreti üzerinden uygulanır.

Şehit ve Gazi Çocukları Bursu

Üniversite programlarına yerleşen Şehit ve Gazilerin eş ve çocuklarına %10 (on) oranında indirim yapılır. Bu indirim öğrencinin ÖSYM Bursu dışında ödeyeceği öğrenim ücreti üzerinden uygulanır.

Çalışan Eş ve Çocukları Bursu

Üniversite programlarına ilk tercihinden veya arada başka üniversite tercihi olmadan yerleşen Fenerbahçe Üniversitesi, Fenerbahçe Spor Kulübü ve iştirakleri ile Fenerbahçe Koleji,  Medicana Sağlık Grubu ve MBA Okulları çalışanları ile eş ve çocuklarına %25 (yirmi beş) oranında burs verilir. Bu burs öğrencinin ÖSYM Bursu dışında ödeyeceği öğrenim ücreti üzerinden uygulanır. 

Üniversitede Kayıtlı Kardeş Bursu

Üniversite öğrencisi olan her bir kardeş için %5 (beş) kardeş bursu verilir. Bu burs öğrencinin ÖSYM Bursu dışında ödeyeceği öğrenim ücreti üzerinden uygulanır.

Fenerbahçe Koleji ve MBA Koleji Mezunları Bursu

Fenerbahçe ve MBA Kolejlerinden mezun olup Üniversite programlarına ilk tercihlerinden veya arada başka üniversite tercihi olmadan yerleşen öğrenciye %25 (yirmi beş) burs verilir. Bu burs öğrencinin ÖSYM Bursu dışında ödeyeceği öğrenim ücreti üzerinden uygulanır. 

Bursun Sürekliliği ve Burstan Yararlanma

Tek Burstan Yararlanma İlkesi:

ÖSYM Bursları hariç olmak üzere, farklı burs imkanlarının birden fazlasından yararlanmak için gerekli şartları sağlayan öğrenci, kendi açısından en avantajlısı olan yalnızca bir tek burs hakkından yararlanabilir.

Burs Uygulanma Yöntemi, Süresi ve Kesilmesi

1- ÖSYM Bursları hariç olmak üzere; yüz kızartıcı bir suçtan ötürü hüküm giyen veya Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nin 6, 7, 8 ve 9. maddeleri uyarınca disiplin cezası alan öğrenciler ceza aldıkları yılı izleyen yıldan itibaren burs ve indirim uygulamaları kapsamından çıkarılır.
2- ÖSYM Bursları hariç olmak üzere; Üniversitenin yetkili organlarının kararı olmaksızın ders kaydı yapmayan ve/veya kayıt sildiren öğrenci burs hakkını kaybeder. Öğrenci ders kaydını yaptıktan sonra burs devam eder.
3- Tüm burslar yasal eğitim öğretim süresince geçerlidir
4- ÖSYM Bursları dahil olmak üzere, burs ve indirimler Yaz Okulu’nu kapsamamaktadır.