Sağlık Hizmetleri

Üniversitemizde Medicana Sağlık Kabini bulunmaktadır, burada tam zamanlı bir hemşire ve yarı zamanlı bir doktor hizmet vermektedir. Medicana Sağlık Kabini'nde, muayene, ayaktan tedaviler, acil müdahaleler yapılmaktadır. Uzman hekim ve hemşirenin bulunduğu Medicana Sağlık Kabini'nden, Fenerbahçe Üniversitesi öğrencileri ve çalışanları ihtiyaç duydukları an, herhangi bir ücret ödemeksizin yararlanabilmektedir. Hasta haklarına gösterilen özen ile başvuruda bulunan tüm bireylerle titizlik ve gizlilik ilkesi çerçevesinde ilgilenilmektedir. Hastalar, gerekli durumlarda ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarına sevk edilmektir.