Çalışma ve Staj Olanakları

Üniversitemizde 2019-2020 akademik yılından itibaren Kısmi Zamanlı Öğrenci çalışması uygulanmaktadır. Öğrenciler, Kısmi Zamanlı Öğrenci Yönetmeliği prosedürlerine göre istihdam edilmektedir. Bu öğrencilerimiz ilgili yönetmelik gereği haftada en fazla 15 saat, ayda en fazla 60 saat çalışma imkanına sahip olurlar. Öğrencilerimize çalışma saati karşılığı ücret, servis, sigorta ve öğle yemeği olanakları sunulmuştur.

Öğrencilerimiz; Sağlık, Kültür ve Spor Direktörlüğü, Kütüphane ve Dokümantasyon Direktörlüğü, Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü, Kurumsal İletişim Direktörlüğü, Uluslararası Ofis Direktörlüğü ve İdari İşler Müdürlüğü gibi birimlerde görev alır.

Bu sayede, boş zamanlarını nitelikli değerlendirme, kendi ekonomilerini yönetme, iş hayatına giriş ve çalışma prensibi edinme gibi tecrübeleri kazanırlar.

Staj zorunluluğu bulunan bölümlerimiz için her fakülte özelinde kurtulmuş olan staj komisyonları, öğrencilerimizin stajlarının nitelikli ve amacına uygun yapılması maksadıyla çalışmalarını yürütmektedir. Öğrencilerimize staj uygulamaları ve staj yeri bulma konusunda gerekli destek verilmektedir.