Kuruluş Hikayesi

Fenerbahçe Eğitim, Kültür ve Sağlık Vakfının kurucusu olduğu Fenerbahçe Üniversitesi 24 Kasım 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kanun ile tüzel kişiliğini kazanmıştır.

2019-2020 akademik yılında 5 fakülte, 12 bölüm ve 392 öğrenci ile hayata başlayan Fenerbahçe Üniversitesi; bugün lisans düzeyinde toplam 6 fakülte bünyesinde 27 bölümde ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde 14 programda eğitim-öğretime devam etmektedir. Lisansüstü̈ Eğitim Enstitüsünde ise 9 yüksek lisans, 2 doktora programı bulunmaktadır.  

Üniversitemiz öğrencilerine İstanbul’un merkezinde konumlanan yerleşkesi ile güvenli ve kaliteli yaşam ve eğitim imkanı sunarken, Medicana Sağlık Grubu ve Fenerbahçe Spor Kulübü ile olan iş birliği sayesinde öğrenciler staj ve farklı çalışma imkanlarından ve spor tesislerinden de faydalanmaktadırlar. 

Kurulduğu tarihten itibaren öğretim elemanı kadrosunu güçlendiren, İngilizce ön lisans ve lisans program sayısını arttıran, yabancı diller bölümünü yapılandırarak öğrencilerine hazırlık ve sonrası öğrenim yıllarında güçlü dil öğrenimi fırsatı sunan Fenerbahçe Üniversitesi, süreli yayımlanan Sağlık, Sosyal, Spor Bilimleri ile Mimarlık ve Mühendislik alanlarındaki uluslararası dergileri ile bilimsel çalışmalara yön vermektedir. 

YÖK UYGAR kapsamında kurulmuş olan Afrika Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Avrupa Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, İnovasyon, Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi, Siber Alan Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Spor Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Fenerbahçe Üniversitesi bünyesinde uygulama ve araştırma faaliyetleri sürdürülmektedir. Bu merkezler sayesinde uluslararası iş birlikleri, proje çalışmaları ve değişim programları etkin olmaya başlamıştır. Ayrıca Üniversite Erasmus+ değişim programına kabul edilmiş, ikili anlaşmalar yapılmaya başlanmıştır. 

Fenerbahçe Üniversitesi dünya dillerine hâkim, inovatif ve yaratıcı düşünceye açık, bilimsel gelişime odaklanmış, sosyal ve akademik gelişimini tamamlamış bireyler yetiştirmek ve dünyanın önde gelen üniversiteleri arasında yer alma hedefini benimsemiştir.

Uluslararasılaşma hedefiyle hareket eden Fenerbahçe Üniversitesi, uluslararası öğrencilere eğitim-öğretim fırsatı sunarken, çok kültürlülüğü ve çeşitliliği benimseyen bir öğrenme ortamı yaratarak uluslararası alanda saygın bir üniversite olma yolunda kararlılıkla yürümektedir.