Kurumsal Öğrenme Çıktıları

Temel Yetkinlikler ve Kurumsal Öğrenme Çıktıları

Fenerbahçe Üniversitesinin ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim öğretim programlarının yapılanmasında, her bir program için programın kendi bilim alanına yönelik, ilgili akademik birimin paydaş görüşlerini dikkate alarak belirlenmiş olduğu program çıktıları/kazanımlarının yanı sıra “Kurumsal Öğrenme Çıktıları” başlığı altında her düzey için farklı seviyelerde tanımlanmış ortak çıktılar/kazanımlar vardır.

Fenerbahçe Üniversitesinde her düzey için farklı seviyelerde tanımlanmış ortak çıktılar/kazanımlar ile öğrencilerin akademik ve kişisel gelişimlerine destek olunurken günümüz dünyasının temel yetkinliklerinin de kazanılmasına fırsat tanınmaktadır.  

Fenerbahçe Üniversitesinin, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi kapsamında öngörülen anahtar yetkinlikler ve Avrupa Birliği vatandaşların toplumsal değişime uyum sağlamalarını destekleyen yetkinlikler de dikkate alınarak öğrencilerine kazandırmayı hedeflediği temel yetkinlikler;

 1. İletişim ve Etkileşim
 2. Eleştirel Düşünebilme
 3. Sorunları Çözümleme ve Barışçıl Anlayışla Çatışmaları Yönetme
 4. Sorumluluk Alma ve Bağımsız Karar Verebilme
 5. Ekip Çalışması ve Liderlik Edebilme
 6. Teknolojik ve Dijital Yeterlik
 7. Öğrenmeyi Öğrenme, Kişisel ve Sosyal Gelişim
 8. Stratejik ve Girişimci Anlayış Geliştirebilme
 9. Etik ve Sosyal Sorumluluk
 10. Sosyal Haklar ve Yurttaşlık Bilinci
 11. Kültürel Çeşitlilik Bilinci
 12. Yabancı Dili Kullanabilme

Bu temel yetkinlikler, ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde farklı seviyelerde tanımlanan ortak kurumsal öğrenme çıktıları/kazanımları yoluyla mezunlarımızın sahip olacağı yetkinlerdir.

Kurumsal Öğrenme Çıktıları

Ön Lisans Programları

Lisans Programları

Yüksek Lisans Programları

Aktif program bulunmamaktadır.

Doktora Programları

Aktif program bulunmamaktadır.