Eğitim Öğretim Politikası

Fenerbahçe Üniversitesi, öğrencilerini, akademik topluluğunun ayrılmaz özgün birer bireyi olarak kabul eder. Bu bağlamda Fenerbahçe Üniversitesi, öğrencilerinin daha fazla öğrenmeleri ve özgürlük içinde sorgulayarak araştırma yapabilmeleri için üniversite içi ve dışı fırsatlar sunabilmeyi daima bir ödev ve sorumluluk olarak benimsemiştir. Bu yaklaşım, Fenerbahçe Üniversitesinin öğrencileri ve akademisi ile ortak yolculuğudur.

Akademik ve mesleki birikimleriyle alanlarında bilgi derinliğine ve profesyonel bağlamda yetkinliğe sahip, özgürce düşünebilen ve ifade eden, düşüncelere saygılı olan, yaşam boyu öğrenmenin kıymetini kavramış, özgüveni yüksek, iletişim ve etkileşim becerileri gelişmiş, etik değerleri özümsemiş, evrene ve insana dair değerlere daima sahip çıkan gençler yetiştirmeyi ve onların istihdam edilebilirliklerini güçlü kılmayı vizyon edinen Fenerbahçe Üniversitesi, tüm düzeylerde profesyonel ve entelektüel gelişime fırsat tanıyan ders planlarıyla bütünleşik ders dışı öğrenmeyi de önceleyen programlar tasarlar.

Bu eğitim öğretim anlayışıyla programlarda öne çıkan özellikler arasında;

  • Alan ve alan dışı seçmeli derslere 120/240/300 AKTS değeri içerisinde ağırlıklı yer verilmesi,
  • Seçmeli derslerin “Toplum Bilimleri”, “Spor, Sağlık ve Beslenme” ile “Doğa Bilimleri ve Tasarım” tematik alanlarında önerilmesi,
  • Seçmeli derslerde öğrencilere üniversite düzeyinde seçim fırsatı verilerek akademik ve sosyal bağlamda farklı kültürlerle etkileşimin desteklenmesi,
  • Türkçe ve İngilizce dışında üç farklı dünya dilinden birinin seçmeli dersler kapsamında önerilmesi ve öğrencinin temel düzeyde kullanıcısı olabilmesi,
  • “Üniversiter Yaşam ve Kültür” başlıklı lisans düzeyinde zorunlu seminer dersi ile öğrencilerin farkındalık kazanımına katkı verilmesi,
  • Ön lisans düzeyinde programın ikinci yılının doğrudan staj ve benzeri mesleki uygulamalarla yapılandırılması,
  • Lisans düzeyinde ileri sınıflarda zorunlu ve isteğe bağlı staj ve benzeri mesleki uygulamalara yer verilmesi,
  • İngilizce hazırlık programından öğrencilerin en az B2 düzeyi dil kullanıcısı olarak mezun olmaları,
  • “Toplumsal Sorumluluk Projesi” dersi ile anahtar/aktarılabilir yetkinliklerin kazandırılmasının desteklenmesi,
  • Türkçe dersinin ulusal ve uluslararası öğrenciler için farklı yapılandırılarak Türkçe dil yetkinliklerinin geliştirilmesi sayılabilir.