Kurumsal Değerler

Öğrencileri ile akademik ve idari çalışanları için evrenselliği, özgürlüğü, hoşgörüyü, çeşitliliği, akademik ve kişisel gelişimi daima önceleyen Fenerbahçe Üniversitesinin;

Misyonu

Birlikte öğrenmek, bilgi üretmek, üretilen bilgiyi paylaşmak, topluma değer katmak ve evrensel değerleri özümseyerek sahip çıkan bir üniversite olmaktır. Bilimsel araştırma ve çalışmalar, yenilikçi ve girişimci düşüncelere verilen destek, rekabeti ve özgüveni besleyen örgüt iklimi, eğitim öğretim programlarımızla öğrencilerimizin akademik ve kişisel gelişimlerini kaliteli bir yolculuğa dönüştürürken, çalışanlarımızın yarattığı katma değer toplumun ekonomik ve sosyal gelişiminin kıymetli bir kaynağıdır.    

Vizyonu

 • Akademik ve mesleki açıdan yetkin,
 • Özgürce düşünebilen ve ifade eden,
 • Düşüncelere saygılı olan,
 • Yaşam boyu öğrenmenin kıymetini kavramış,
 • Özgüveni yüksek,
 • İletişim ve etkileşim becerileri gelişmiş,
 • Etik değerleri özümsemiş,
 • Evrene ve insana dair değerlere daima sahip çıkan

gençler yetiştirmek ve onların istihdam edilebilirliklerini güçlü kılmak, coğrafyasında ve uluslararası alanda saygınlık kazanmış bir yükseköğretim kurumu olmaktır.

Temel Değerleri

Fenerbahçe Üniversitesinin kurumsal yaşamında yer verdiği temel değerler:

 • Kurumsal özerklik
 • Akademik özgürlük ve sorumluluk
 • Uluslararasılaşmak
 • Öğrenci odaklı olmak
 • Yükseköğrenime erişebilirliğe katkı sağlamak
 • Şeffaf ve hesap verebilir olmak
 • Katılımcılık
 • Çoğulculuğa ve çeşitliliğe değer vermek
 • Toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket etmek
 • Ulusal değerleri özümsemek